Medlemsorientering april 2018

SAGIR

På  generalforsamlingen for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre har vi fremført, at kommunen skal overholde lokalplanerne og ikke blive ved at give dispensationer til f.eks. hegnssager. Hvis vi skal have et grønt islæt i Rødovre, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017, må der strammes op. Ligeledes ser vi desværre, at kommunen ser gennem fingre med opmagasinerede biler og campingvogne blot med den begrundelse, at man forgæves har forsøgt at kontakte ejeren. Vi har bedt SAGIR om at tage punktet op på det årlige møde med borgmesteren og forvaltningen.

Workshops om hastighedszoner

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at høre borgerne omkring hastighedsdæmpende tiltag, hvor der er 40 km zone, som i Nygårdskvarteret. Der er afsat 5 mio. kr. til fartdæmpende foranstaltninger. Planen er, at borgerne i et mindre område indbydes til at give input til forbedringer af trafiksikkerheden, herunder forbedring af vejene. Efterfølgende skal der nedsættes følgegrupper, som løbende kan samle op og give tilbagemeldinger til kommunen. Kommunen vil iværksætte forslaget i år. Bestyrelsen bakker helt op om ideen og vil anbefale at så mange som muligt deltager.

Brug af motoriserede haveredskaber    

Bestyrelsen har nu afsluttet arbejdet med regler til brug af motoriserede haveredskaber, som er lagt ud på hjemmesiden. Vi har tidligere overvejet at sætte forslaget til afstemning, men eftersom det under alle omstændigheder er vejledende, frafalder vi. Vi vil præsentere reglerne på generalforsamlingen. 

20180403/MB