Medlemsorientering marts 2017

Ved besøget i Transportudvalget i december måned med borgmesteren og formanden for Nygårds GF, samt formanden for grundejerforeningen Hjortevænget Mette Swain fremførte vi behovet for en støjskærm langs M3 lige nord for Jyllingevej til Roskildevej.
Fra 2008 til i dag er antallet af døgnbilister steget fra 80.000 til 125.000, og støjen fra 2 til 4 dB. I 2024 forventes det, at bygningerne på Irma Byens østlige side rammes af støj på op til 73db, hvor det vejledende dB-tal for nyopførelser er sat til 58dB.
Støjskærmen forventes at koste ca. 60 mill. kr. På mødet tilkendegav borgmesteren, at han er villig til at indgå en medfinansiering. Efterfølgende har Rødovre Kommune modtaget et svarbrev fra vort møde med Transportudvalget. Her fastholder man, at der ikke er behov for nogen støjskærm, da effekten vil være for lille i forhold til afstanden fra motorvejen til bebyggelserne! Vejdirektoratet angiver at støjen kun er steget med 2 dB og ikke de 4dB, som de selv har oplyst tidligere. Derimod erkender de at trafikken er steget med 60%! Altså må vi konkludere, at der intet er sket i deres holdning siden 2005 før motorvejsudvidelsen fra 4 til 6 spor, samt udfletningen til Frederikssundsmotorvejen med etableringen af Motorvejskryds Rødovre i 2008. Vi vil fastholde borgmesteren på løftet om at indgå i en medfinansiering.

Sammenslutningen af Grundejerforeninger I Rødovre www.sagir.dk afholder generalforsamling d. 6. marts med valg af ny formand, samt forslag til generel kontingentnedsættelse. Vi støtter dette, samt har det ønske til ny formand, at denne arbejder for opsætning af støjskærme langs M3.

Formand og næstformand har arbejdet videre med en revidering af foreningens love til en eventuel fremlæggelse til førstkommende generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling torsdag d. 27. april kl. 19.00.