Medlemsorientering april 2017

 

Bestyrelsen har nu færdiggjort forslaget til vedtægtsændringer, som fremlægges på
årets generalforsamling. På generalforsamlingen vil vi slå et slag for Nabohælp, hvor
Ole Olsen fra Kamstrupvej kommer og fortæller om de mange gode erfaringer.

Vi har fået positiv tilbagemelding fra grundejerne ved Vestvolden om at kommunen nu
har beskåret træerne langs stien. Desværre er der mange høje træer, hvor en barbering
i toppen også kunne være at foretrække.

SAGIR, Sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre, holdt generalforsamling
d. 6. marts. Formand Simon Ulrik Sparre trak sig, og ny formand er Dorthe Hildebrandt fra
Nyskifte. En kontingentnedsættelse blev vedtaget. Det betyder at Nygårds GF i år sparer
210 kr.

Bestyrelsen overvejer at oprette en udlejningsservice på hjemmesiden, hvor det fra grundejer  til grundejer er muligt at oprette en annonce om udlån/leje af udstyr.