ARKIV

 

Rødovre, den 1. november 2015

                                                                                                                                                                                         

Kære Alle grundejere

I forlængelse af, at vi ved Generalforsamlingen 2015 vedtog, at sætte rykkergebyret op til kr. 150,00, er bestyrelsen blevet mødt med megen kritik i forbindelse med aflevering og udsendelse af rykkerskrivelser.

Bestyrelsen finder, at det er ganske urimeligt, at man udsættes for disse gener, der har baggrund i en fælles beslutning blandt samtlige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er selv grundejere, der i fælleskabets interesse gør en indsats på frivillig basis.

Samtlige grundejere får personlig en medlemsorientering leveret i postkassen, hvor det fremgår hvad der er blevet besluttet på generalforsamlingen. Det er alle grundejeres pligt at læse denne orientering og sætte sig ind i de beslutninger, der er taget på generalforsamlingen

I love/vedtægter er beskrevet, hvordan hvert medlem er forpligtiget til at overholde de til enhver tid gældende regler. Foreningens hjemmeside beskriver endvidere ganske godt de samme forpligtigelser. Alle nye medlemmer får enten fra kasseren eller fra ejendomsmæglerne foreningens seneste medlemsorientering, samt vedtægter. Ligeledes sender foreningens kasserer ved et oplyst ejerskifte et velkomstbrev med henvisninger til foreningens hjemmeside, samt kontaktoplysninger til bestyrelsen.

Det er forståeligt, at man syntes det er ærgerligt, at skulle betale et rykkergebyr, men det er som nævnt overfor en beslutning der er vedtaget på generalforsamlingen i fællesskab. Såfremt der opstår tvivl eller problemer med opkrævningerne, kan man som altid kontakte foreningens kasserer.

Mener man, at opkrævningen ikke er leveret af Post Danmark, kan man på deres hjemmeside klage over manglende og fejlagtig levering af post. Dette har dog ikke opsættende virkning i forhold til betaling af medlemskontingent og eventuelt pålagt rykkergebyr.

Alle grundejere, der har fået tilsendt en rykkerskrivelse har fået tilsendt et FIK-girokort fra bestyrelsens kasserer. Denne procedure benyttes for mange grundejere uden at dette skaber problemer i forhold til manglende betaling. Såfremt man ikke ønsker at benytte indbetaling via girokort, kan betaling alternativt ske via tilmelding til NETS/PBS, der herefter automatisk trækker kontingentet og dermed sikrer, at betaling sker rettidigt.


Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne