Medlemsorientering oktober 2017

Loppemarked
Bestyrelsen måtte desværre se sig nødsaget til at aflyse det planlagte loppemarked d. 23. september pga. manglende tilslutning. De grundejere, som har betalt 20 kr. til en fælles annonce, har fået pengene refunderet.

Nabohjælp
Vi har fået underretning om, at kommunen i modsætning til hidtil praksis, nu tillader opsætning af nabohjælpskilte på offentlig vej. Betingelsen herfor er, at alle beboere på ’vejen’ skal være enige eller at bestyrelsen giver sin accept. Vi har truffet den beslutning, at vi helst vil undgå at tage beslutning på andres vegne, men at vi tager det fra sag til sag.

Trafikanalyse fra Nygårdskvarteret
Den længe ventede trafikanalyse fra Rambøll i forbindelse med IrmaByen er nu udført og offentliggjort.  
Efter en generel gennemgang af analysen kan vi konstatere, at der mangler faktisk målinger på en række centrale veje i kvarteret. På baggrund af disse fremskrivninger anbefales forskellige vejlukninger for at begrænse den gennemkørende trafik, som på Korsdalsvej og Lørenskogvej. Samtidig foreslås vejåbninger
på Valhøjs Allé og Rødager Allé.  Der vil ske en trafiksanering, som vil få betydning for vore grundejere.  Vi forventer at blive indkaldt til en høring.  Bestyrelsens indstilling er, at en trafiksanering ikke må betyde mere trafik på Ejbyvej, Korsdalsvej og Lucernevej.

Brug af motoriserede haveredskaber
Bestyrelsen arbejder videre med ’Vejledende retningslinjer for god adfærd’ for grundejerne, som det blev besluttet på generalforsamlingen i april 2017.

Rottebekæmpelse
Kommunen oplyser, at der fortsat pågår rottebekæmpelse på vendepladen Bjødstrupvej/Kamstrupvej.

20171011/MB